Více o kandidátovi
Ing. Pavel Žemlička

e-mail: zemlicka@hnutikoa.cz

Životopis:
Vystudoval VŠST v Liberci, po studiích pracoval jako gymnaziální učitel. Od roku 1996 pracoval ve funkci generálního ředitele PAČ Zlatohlávek a.s.a posléze jednatele Karlovarské prádelny s.r.o. Je jedním z provozovatelů Klubu Paderewski, řídí hudební sdružení DAD kvintet a Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové. V době přerušení činnosti DVN v době rekonstrukce historické budovy divadla byl zakladatelem minimalizované formy městského divadla v LD Tosca. V současné době je ředitelem SPŠ Ostrov. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města.

Proč je v KOA:
„Tam, kde končí zastupitelská demokracie, nastupuje občanská iniciativa. Aby mohla občanská iniciativa pokračovat, musí přejít do zastupitelské demokracie. Tak mi nezbývá nic jiného než se pokusit hájit tu „zbytečnou, nevýdělečnou a tržně nezajímavou“ kulturu přímo mezi politiky.“