Více o kandidátovi
Mgr. Štěpánka Řehořková

Životopis:
Absolvovala Gymnázium Karlovy Vary v r.1982. V letech 1982-1987 studovala na FTVS UK v Praze obor Tv-B,zároveň absolvovala studium specializace plavání(diplomovaná trenérka plavání). Po mateřské dovolené pod Mateřským centrem v Karlových Varech pomáhala uvézt do života plavecký program MC. S MC spolupracuje dodnes. Od r.2000 je profesionální pracovnicí neziskové organizace KONTAKT bez Bariér, která realizuje široký sociálně -rehabilitační program pro handicapované spoluobčany. V současné době je vedoucí pracovnicí karlovarského střediska této organizace.

Proč je v KOA:
„Přála bych si,aby se konečně začaly především řešit problémy a hájit zájmy ve prospěch všech obyvatelů Karlových Varů a města samotného, a ne jen úzké prominentní vrstvy, KOA má tyto předpoklady "