Více o kandidátovi
Petr Končel

Životopis :
Po maturitě na Střední ekonomické škole v Karlových Varech jsem krátce pracoval v AZNP Mladá Boleslav, závod Karlovy Vary a poté v Plynárně v Karlových Varech jako odborný referent na oddělení dopravy. Od roku 1991 se věnuji práci pro zdravotně postižené a seniory, s tím souvisí i další studia na Střední pedagogické škole v Karlových Varech a na FTVS UK Praha. V roce 2002 jsem byl jmenován ředitelem Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Za svou praxi jsem byl členem různých odborných pracovních skupin zřizovaných Magistrátem města, Karlovarským krajem či Úřady práce. Nejsem členem žádné politické strany.

Proč je v KOA:
„Protože KOA záleží na městě Karlovy Vary, na lidech, kteří v něm bydlí a lidech, kteří ho navštěvují.“