Více o kandidátovi
Věra Bartošová

Životopis :
Vystudovala Gymnázium v Ostrově, poté 15 let pracovala v Českém telekomunikačním úřadu v Karlových Varech jako inspektorka ve státní správě radiokomunikací. Od roku 1997 postupně dobrovolnicí, lektorkou, členkou rady, místopředsedkyní a předsedkyní občanského sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary. V říjnu 2005 se stala prostřednictvím projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem, manažerkou a ředitelkou MCKV. Díky působnosti v MCKV má bohaté zkušenosti se vzděláváním matek na mateřské dovolené a organizací kurzů pro děti a rodiče, vedením grantů a projektů financovaných z různých zdrojů včetně peněz z Evropské unie. V současnosti se věnuje především předškolní pedagogice, plavání dětí a letním dětským táborům. Od roku 2011 je učitelkou v MŠ. Je stále členkou sdružení MCKV a Bludiště s hlavním mottem: Žij a mysli všemi smysly!

Proč je v KOA:
„Aby se zastupitelstvo města dozvědělo, zajímalo a pomohlo řešit problémy, se kterými se potýkají rodiny s malými dětmi - zejména matky na MD, pro které MCKV svými službami představuje oázu v poušti. Najdou zde pomoc, radu, možnost seberealizace a dalšího vzdělání.“