Více o kandidátovi
Lucie Samcová Domesová

Životopis:
Absolvovala hudebně dramatický obor Státní konzervatoře v Praze. Od roku 1977 byla členkou Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. V době přerušení činnosti DVN z důvodu rekonstrukce historické budovy divadla byla spoluautorkou a posléze uměleckou vedoucí minimalizované formy městského divadla v LD Tosca. Jako herečka pracovala v Městském divadle Karlovy Vary až do zrušení jeho stálého hereckého souboru. Byla spoluzakladatelkou Divadla Dagmar. V současné době spolupracuje při obnově činohry Karlovarského městakého divadla. Je jedním z provozovatelů Klubu Paderewski a je členkou zastupitelstva města.

Proč je v KOA:
„Protože kandidáti KOA mají společné zaujetí pro věci takzvaně obecně prospěsné. Nejdou prosazovat osobní výhody nebo zájmy. Jsou to odborníci na svých pracovištích a chtějí každý ve svém oboru přispět ke zkulturnění a zlidštění, snad i zpříjemnění života obyvatel Karlových Varů."